Przygotuj się do badań w OZSS (dawniej RODK).


PRZYGOTUJ SIĘ do badań OZSS / psychologa / psychiatry. Poznaj Pytania i Odpowiedzi.

  • opinii OZSS nie podważysz, co potwierdziła interpelacja poselska nr. 7390.
  • Ministerstwo Sprawiedliwości nie odpowiedziało posłom Sejmu RP, gdy zapytali „czy istnieją metody podważenia wydanej opinii”.

28 października 2015 zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego U6/13 w sprawie RODK.

1 stycznia 2016 RODK został zastąpiony przez OZSS (opiniodawczy zespół sądowych specjalistów).

Od roku 2006 żaden psycholog w Polsce nie ma prawa do wykonywania zawodu.

  • Kodeks etyki zawodowej psychologów –  nie istnieje.
  • Regionalnych Izby Psychologów wymaganych ustawą – nie ma.
  • Staży podyplomowych wymaganych ustawą – nie ma.
  • Sądów dyscyplinarnych dla psychologów – nie ma.

OZSS (dawniej RODK) mają źle ustawiony system oceny ich pracy. To generuje przestępstwa. Potwierdzają to statystyki.

Jak myślisz? Jakie są rezulaty braku reguł?

 


Myślisz, że Ciebie to nie dotyczy bo…. jesteś wykształcona… jesteś kobietą…, albo pracujesz w Instytucie Matki i Dziecka?
My też tak myśleliśmy:

No chyba że chcesz mięć “kontakty dozorowane” wyłącznie w towarzystwie kuratora.