2) W OZSS / RODK. Rozkład badań, czyli kto, co i kiedy. Pierwsze przestępstwa jeszcze przed badaniami.

W OZSS/RODK obowiązują standardy napisane przez Ministerstwo Sprawiedliwości (OZSS od 01/01/2016 oryginal) (RODK od 01/04/2011 oryginal)


Godz. 0 “badań”. Ojciec dziecka przyjechał pierwszy.
Jeszcze przed badaniami okazało się, że biegłe nie zapoznały się z aktami, co jest ich obowiązkiem.

  • I 2.1. “Część wstępna badania nakłada na pracowników pedagogicznych obowiązek a) zapoznania się z aktami sprawy…”

Po kilkunastu minutach przyjechała matka dziecka w towarzystwie dwóch osób towarzyszących.

  • Żadna z tych osób nie powinna przebywać na terenie RODK.
  • I 2.1 “c) potwierdzenia tożsamości osób badanych….. d) udziale w badaniu wyłącznie osób wskazanych w zleceniu…”

Pedagog OZSS / RODK przyjął od prawnika matki dziecka dokumenty, co jest zabronione i zostało nagrane.
Prawnik nie powinien przebywać w OZSS/RODK. Jest to osoba obca. RODK to nie sąd, gdzie składa się i opłaca pełnomocnictwa.

  • I 6 „Materiały dostarczone badającym przez strony mogą być wykorzystane wyłącznie w sytuacji włączenia ich przez sąd do akt sprawy jako materiał dowodowy.”

Godz. 1 “badań”. Psycholog spóźnił się do pracy o ponad godzinę, co potwierdziły i psycholog i pedagog. Czekało dwu i pół letnie dziecko.

W oczekiwaniu na psychologa pedagog dał rodzicom dziecka 2 testy psychologiczne do rozwiązania.

Po przybyciu psychologa matka dziecka udała się na rozmowę z pedagogiem, a dziecko, jego ojciec i psycholog cały czas byli w poczekalni.

  • Podczas nagrań w poczekalni byli: dziecko, ojciec dziecka, psycholog i inni oczekujący.

 


Godz. 4 „badań” Po prawie 4 godzinach w poczekalni ojciec dziecka poszedł na rozmowę z pedagogiem.

 


Godz. 5 „badań”. Po godzinie do pedagoga dołączyła psycholog.

Przyjęte bezprawnie dokumenty były wykorzystywane, co potwierdzają nagrania.

Godzinę trwał wywiad i z pedagogiem i psychologiem.
Następnie wraz z psychologiem odbył się test projekcyjny (wróżenie z fusów) Szondiego („wątpliwa wartość diagnostyczna” → testy r 2)

 


Godz. 6 „badań”. Koniec “badań” tego dnia.

 


Po 20 dniach odbyła się rozmowa z psychiatrą i dokończenie wywiadu pedagoga.