Zobacz kto Cię będzie oceniał w OZSS.

źródło: “Monitoring pracy wybranych Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno Konsultacyjnych”.

raport rodk udzial kobiet

 

 


Jeszcze ciekawiej jest w sądach…

(źródło: http://www.sssrwp.pl/) XVI Kongres Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce.

Ilu mężczyzn widzisz?

  • 95% sędziów rodzinnych to kobiety.
  • 95% kobiet otrzymuje prawo do opieki nad dzieckiem.
  • W statystyce to korelacja = 1. Udowodniona zależność.
czlonkinie 1
czlonkinie 2
czlonkinie 3