Polskie Towarzystwo Psychologiczne czyli zero.

Żaden psycholog w Polsce nie ma prawa wykonywania zawodu.
Nie istnieje również Kodeks Etyki Zawodowej.

  • „nie funkcjonuje w praktyce a samorząd zawodowy psychologów nie został utworzony….. Nie jest także możliwe przekazanie kopii Kodeksu Etyki Zawodowej, ponieważ nie został uchwalony… W rezultacie psychologowie nie mogą uzyskać potwierdzenia prawa wykonywania zawodu…” → oryginal

Polskie Towarzystwo Psychologiczne jest jedną z organizacji, które próbują zrzeszać psychologów pobierając za to składki.

  • PTP nie ma faktycznej władzy nad psychologiami w Polsce.
  • PTP jako stowarzyszenie zostało założone przez “nazwiska”, które skończyły psychologię poczynając od roku 1969 (45 lat temu).
  • PTP łapie nieświadomych psychologów, którzy płacą im składkę 80 zł rocznie.

Spróbuj wysłać e-mail do “władz” PTP.

Jeśli zwrócisz się o pomoc do PTP to:

  1. Najczęściej – nie odpowiedzą.
  2. Mogą przesłać Twoje dokumenty do Instytutu Ekspertyz Sądowych.

 


W tabeli poniżej: zarząd główny, komisja rewizyjna, sąd koleżeński PTP.

Małgorzata Toeplitz-Winiewska Zuzanna Toeplitz 
Marek Graczyk Marek Graczyk  m.graczyk@awf.gda.pl
Jacek Jakubowski   jac.jakubowski@grupatrop.pl
Hanna Janowicz Hanna Janowicz  hjanowicz@gmail.com
Mirosława Januszkiewicz  Mirosława Januszkiewicz  m.januszkiewicz@yahoo.com
Iwona Kozłowska-Piwowarczyk  iwpiwowa@poczta.onet.pl
Wiesława Machalica   wiema2@wp.pl
Krystyna Teresa Panas   e-maila: brak 🙂
Maja Szpakiewicz Maja Szpakiewicz  maja.szpakiewicz@wp.pl
Bogumiła Witkowska Bogumiła Witkowska bogumilawitkowska@wp.pl
Ewa Leszczyńska Ewa Leszczyńska  ewajanina@tlen.pl
Agnieszka Kapica  Agnieszka Kapica  aga kapica@wp.pl
Beata Trojan Beata Trojan beata.trojan@gmail.com