Ile jest kopii opinii OZSS? Czy sąd przyśle mi opinię OZSS?

Opinię sporządza się w czterech egzemplarzach, chyba że sąd postanowi inaczej.

  • 1 dla Ciebie
  • 1 dla strony przeciwnej
  • 1 zostaje w OZSS
  • 1 dla sądu

Kierownik ośrodka przesyła sporządzoną opinię sądowi niezwłocznie po jej sporządzeniu, pozostawiając jeden jej egzemplarz w dokumentacji ośrodka.

Sąd zazwyczaj nie przysyła opinii OZSS.

  • Znajdziesz ją w aktach sądowych.