Jak długo się czeka na opinię OZSS po badaniach?

Termin wydania opinii nie powinien przekraczać:

  • 14 dni w sprawach nieletnich
  • 30 dni w pozostałych sprawach

licząc od dnia zakończenia badania.

Kierownik ośrodka przesyła sporządzoną opinię sądowi niezwłocznie po jej sporządzeniu, pozostawiając jeden jej egzemplarz w dokumentacji ośrodka.