Czy OZSS udostępni mi moje akta i testy psychologiczne?

NIE ! Potwierdzają to nowe (luty 2016) „Standardy metodologii opiniowania w Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów”→ oryginal .

 • W skali Polski nie słyszano o takim przypadku.
 • OZSS udostępniałby wtedy dowody przeciwko sobie.
 • W OZSS fałszuje się akta (“dokonała w sposób nieuprawniony, po zakończeniu badań korekty treści protokołu z badań”).
 • Nawet szpitale nie udostępniają całości dokumentacji medycznej, gdy jest np. sprzeczna z diagnozą.
  • Opiszę te przypadki osobno. Moje kliniczne testy psychologiczne np. MMPI-2, CAPS są ukrywane przez szpital Szaserów.
  • Moje dane ze szpitala wyciągane są kartka po kartce przez sąd karny. Szpital mimo kilkunastu pism mi ich nie udostępnił.
  • Zdarzają się fałszerstwa dokumentacji medycznej w szpitalach. To też opiszę na własnym przykładzie.
 • Według ustawy o danych osobowych masz prawo żądać poprawek w danych osobowych OZSS. Tylko tyle.

Dlatego zrób zdjęcia swoich odpowiedzi do testów (jak ja).

 • Dzięki zdjęciom niezależny psycholog będzie mógł zrobić analizę krytyczną opinii OZSS bazując na Twoich odpowiedziach i porównać z tym co napisali pracownicy OZSS. Bez zdjęć – analiza krytyczna będzie opart tylko na teorii, a nie na Twoich odpowiedziach.
 • Dzięki zdjęciom będziesz dysponował dokumentacją, którą OZSS będzie przed Tobą ukrywać.
  W procesie karnym lub cywilnym posiadane zdjęcia pomogą prokuratorowi lub sędziemu wydanie nakazu wydania pełnych akt.


Uwaga. Nawet mając zdjęcia swoich odpowiedzi do swoich testów – nie licz na cuda.