Jak przygotować dziecko do badań w OZSS.

1.    Wskazane jest, aby dzieci zostały poinformowane o spotkaniu w II Zespole, w taki sposób, aby nie były zaskoczone wizytą wiążącą się z badaniem. Przekazanie krótkiej informacji o celu spotkania, bez nadmiarowych reakcji emocjonalnych, a także bez przekazywania szczegółów trwającego konfliktu między dorosłymi, pozwoli zminimalizować przeżywany niepokój przed nową dla dziecka sytuacją. Dziecko powinno wiedzieć, że w dniu badania, będzie z rozmawiać, rysować i bawić się w jednej z naszych lokalizacji (można dziecku pokazać salę zabaw na zdjęciu TUTAJ link do zdjęcia Sali zabaw) z osobami, które są zaproszone na spotkanie, jak również badającymi.
2.    Spotkanie trwa zwykle około 6 godzin. Zdarza się, iż badanie odbywa się w więcej niż jednym terminie, o czym osoby badane są informowane podczas spotkania. Wobec powyższego planując udział w badaniu:
–  Należy zagospodarować sobie wystarczająco dużo czasu.
– Wskazane jest zabranie niezbędnych rzeczy, które zwykle zabierają Państwo wychodząc z dzieckiem na dłuższy czas (więcej informacji o przebiegu spotkania TUTAJ – tu link do informacji nt. przebiegu badania). Ponadto, warto zabrać ze sobą:
– książeczkę zdrowia dziecka,
– dokumentację medyczną dotyczącą dziecka/ dzieci, jeśli były lub są leczone specjalistycznie,
– opinie z placówki do której uczęszcza dziecko (żłobka/przedszkola/szkoły),
–  opinie z poradni, od psychologów, psychoterapeutów, gdzie dziecko było badane, pod opieką których się znajduje,
– świadectwa szkolne (dotyczy dzieci w wieku szkolnym),
– dzienniczek ucznia (dotyczy dzieci w wieku szkolnym).

Jeśli nie posiadają Państwo opinii z placówki, do której uczęszcza dziecko,  wskazanym byłoby, aby przed spotkaniem zwrócili się Państwo do placówki o jej wydanie (każda placówka ma obowiązek wydać na prośbę rodzica opinię na temat funkcjonowania dziecka). Istotne jest, aby taka opinia zawierała informacje na temat:
–  funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej – czy ma przyjaciół, czy chętnie bawi się z innymi dziećmi, jak radzi sobie z rozwiązywaniem ewentualnych konfliktów z kolegami/koleżankami,
– relacji dziecka z osobami dorosłymi – czy odpowiednio dostosowuje  się do wymagań i poleceń nauczycieli, czy zwraca się do nich o pomoc w trudnych dla niego sytuacjach,
– jak dziecko radzi sobie z regulacją własnych emocji,
– w jakim nastroju zwykle jest dziecko, czy pedagodzy/wychowawcy/nauczyciele zauważyli  u dziecka niepokojące sygnały w funkcjonowaniu społecznym, jak np. obniżony nastrój, podwyższony poziom napięcia emocjonalnego, jeśli tak, to w jakich okresach
– czy dziecko ma trudności z koncentracją uwagi, jeśli tak w czym się one przejawiają,
– czy dziecko potrafi mówić na temat swoich uczuć, dzielić się swoimi przeżyciami, problemami,
– czy pedagogów/nauczycieli/ wychowawców niepokoi coś w zachowaniu dziecka,
– jak dziecko radzi sobie z programem edukacyjnym,
– jak przebiega współpraca pedagogów/nauczycieli/ wychowawców z rodzicami  dziecka.

 

źródło: http://www.warszawa.so.gov.pl/przygotowanie-do-badania.html