Jak zachowywać się w OZSS ?

Naturalnie.

  • Więzi z dzieckiem nie wyczarujesz przebywając w jednym pomieszczeniu z dzieckiem i psychologiem, który Was obserwuje.
  • Gdy zaczniesz zachowywać się nienaturalnie dostrzeże to i dziecko i psycholog.

 

Pamiętaj, by dokumentować wszystko (na wszelki wypadek):

  • nagrywaj (2 dyktafony + kamera)
  • fotografuj (np. swoje odpowiedzi do testów)

W przypadku nieprawidłowości będziesz mieć szansę dyskusji opartej na faktach.

  • nikt nie udostępni Tobie Twojej dokumentacji z OZSS (np. Twoich odpowiedzi do testów)