Czy znasz kogoś kto się ROZWODZIŁ pomiędzy 1982 – 2015 i miał dzieci? Prawdopodobnie byli w RODK. Wysłano ich tam BEZPRAWNIE. Zrób im prezent za 800 zł (zwrot kosztów bezprawnych badań). POINFORMUJ ICH. PRZEŚLIJ LINK.

Czy znasz kogoś kto się rozwodził pomiędzy 1982 – 2015 i miał dzieci?

 • Prawdopodobnie byli w RODK. Rodzinne ośrodki diagnostyczno konsultacyjne powstały w stanie wojennym dla kontroli nieletnich.
 • Oprócz nieletnich (kodeks karny) wysyłano tam małoletnich (kodeks cywilny) w sprawach rodzinnych.
 • Sprawa dotyczy ok. miliona Polaków (dzieci, rodzice, dziadkowie) których przez 33 lata bezprawnie wysyłano na “badania”.
 • Jest duża szansa, że ich znasz. Że masz ich w swojej rodzinie.

Twoi znajomi (w sprawie rodzinnej) byli tam BEZPRAWNIE:

Zrób im  prezent (800 zł zwrotu za bezprawne “badania” RODK).
Prześlij im link do tej strony (www.ozss.pl/?page id=36635)
Niech oni prześlą swoim znajomym (ze swojego pokolenia).
Wystarczy 1 e-mail.

 • Niech poznają prawdę (bezprawność badań od 1982) (brak uprawnień psychologów od 2006).
 • Niech odzyskają pieniądze za bezprawne badania, które średnio kosztowały 800 zł.
 • Niech wzruszą wyroki sądowe zapadłe w oparciu o bezprawne “dowody” z “badań” w RODK.
 • Wyrokiem TK U6/13 sądy się nim nie chwalą.
 • Tylko zwrot opłat za bezprawne badania RODK to 256 milionów złotych.

 


Korzystając z formularza poniżej (lub robiąc to samodzielnie) można wysłać email do Ministerstwa Sprawiedliwości (wnioski@ms.gov.pl) prosząc o informacje na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego U6/13 i zwrot kosztów za badania w RODK. Od tego zacznij.

 • Tytuł: RODK Prośba o informacje i zwrot kosztów.
 • Wiadomość: “Moje dziecko/dzieci było badane w RODK. Podobno “badania” przeprowadzane przez RODK były bezprawne, bo RODK stworzono dla nieletnich przestępców w stanie wojennym, a wysyłano tam małoletnich w sprawach rodzinnych. Potwierdził to Trybunał Konstytucyjny wyrokiem U6/13. Proszę by: przesłano mi niezbędne informacje oraz zwrócono koszty badań wraz z odsetkami ustawowymi. Dziękuję.”
* oznacza pole wymagane

Tylko zwrot kosztów to 256 milionów złotych. Zadośćuczynienia i odszkodowania to miliardy złotych.

rodk skarb panstwa