OZSS / RODK Białystok. “RODK Białystok komu zaszkodził?”

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Adres: ul. Gen. Józefa Bema 11, 15-950 Białystok
Telefon: 85 7426 892
Fax: 85 7426 892
E-mail: ozss@bialystok.so.gov.pl

Kierownik Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów – Anna Malewicz

Telefon: 85 7426 892
Pokój: 9

W dniu 1 stycznia 2016  roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2015.1418), w myśl której rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne stały się opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów działającymi w strukturze sądów okręgowych. Zgodnie z ustawą zadaniem zespołów jest:

 1. sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich
 2. prowadzenie  na zlecenie sądu mediacji, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

Stosownie do treści ustawy Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Białymstoku stał się Zespołem Opiniodawczym Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku dla obszaru właściwości tego Sądu.

Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością zespołów w zakresie:

 1. przestrzegania standardów metodologii opiniowania i procedury badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich, a także terminowości sporządzania opinii;
 2. wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 2

Zwierzchnikiem służbowym kierownika i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów jest prezes sądu okręgowego.

Gazeta Wyborcza: Brak toalety, empatii i kawy. Tak bada RODK Białystok.

 


2014 (archiwum)


Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny

 • Adres: ul. Gen. Józefa Bema 11, 15-950 Białystok
 • Telefon: 85 7426 892
 • Fax: 85 7426 892
 • E-mail: rodk@bialystok.so.gov.pl

Kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno–Konsultacyjnego – Małgorzata Ewa Skalska

 • Telefon: 85 7426 892
 • Pokój: 9

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno–Konsultacyjny prowadzi działalność w zakresie diagnozy, poradnictwa i opieki specjalistycznej w sprawach nieletnich oraz w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji.

Do zadań Ośrodka należy:

 1. przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na zlecenie sądu lub prokuratora;
 2. prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie sądu;
 3. sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi skierowanymi przez sąd;
 4. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich i ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją na zlecenie sądu;
 5. współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny.

 


z www.goldenline.pl RODK Białystok komu zaszkodził?

DorotaDorota Sokół Lekarz, ZOZ w Nidzicy

Poszukuję osób, które zostały skrzywdzone opinią RODK Białystok. Sądzę, że połączenie sił da efekty. Mam ciekawy pomysł tylko potrzeba mi wsparcia 🙂 Co dwie głowy to nie jedna, a jeszcze lepiej trzy (…) Zobacz więcej 11.10.2012, 14:21
EwelinaEwelina Nowakowska Student, technikum

Niestety ja zostałam skrzywdzona przez rodk w białymstoku i szukam osób, które również tego doświadczyły. Myślałam, że mam doczynienia z ludźmi mądrymi, kierującymi się dobrem dziecka, a nie (…) Zobacz więcej 24.05.2014, 12:44