OZSS / RODK Bydgoszcz 

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Status prawny

Zarządzeniem Ministra sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów utworzono I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Bydgoszczy, Tucholi i Świeciu.

Podstawę prawną działania OZSS określa Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2015.1418).

Organizacja jednostki

I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów
85-098 Bydgoszcz
ul. Piotrowskiego 7-9
tel./fax (052) 32-24-945

e-mail: 1ozss@bydgoszcz.so.gov.pl

Kierownik: Małgorzata Handke

Godziny pracy zespołu:
poniedziałek  8.00 – 18.00
wtorek         7.00 – 15.00
środa           8.00 – 18.00
czwartek      7.00 – 15.00
piątek          7.00 – 15.00

Przedmiot działalności i kompetencje

Zadaniem Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.
Zespoły na zlecenie sądu prowadzą także mediacje, przeprowadzają wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzą poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

 


2014 (archiwum)


RODZINNY OŚRODEK DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNY PRZY SĄDZIE   OKRĘGOWYM  W  BYDGOSZCZY

UL. PIOTROWSKIEGO 7-9 85-098  BYDGOSZCZ

tel./fax (052) 32-24-945
e-maile: rodk_bydgoszcz@bydgoszcz.so.gov.pl

REGON:000321454-00035

Godziny pracy:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek         7.00 – 15.00
środa           8.00 – 18.00
czwartek      7.00 – 15.00
piątek          7.00 – 15.00