OZSS / RODK Głogów. Publikacje o zabójstwach noworodków i gejach…

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów
Kierownik Zespołu – Barbara Moczulska-Chojnacka
ul. Kamienna Droga 2,
67-200 Głogów,
tel./faks 76 835-00-20
e-mail: ozss@legnica.so.gov.pl
Do zadań Zespołu należy:
  1. sporządzanie na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich,
  2. prowadzenie mediacji, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.
PUBLIKACJE

 


2014 (archiwum)


Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Głogowie

ul. Kamienna Droga 2,
67-200 Głogów,
tel./faks 76 835-00-20
e-mail: rodk.glogow@legnica.so.gov.pl
Do zadań ośrodka należy:
  1. przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na zlecenie sądu lub prokuratora,
  2. prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie sądu,
  3. sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi skierowanymi przez sąd,
  4. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją, na zlecenie sądu,
  5. współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny.

RODK Głogów przedstawia na swojej stronie (oryginał) 3 publikacje. Żadna z nich nie dotyczy dzieci. Wręcz przeciwnie: