OZSS / RODK Kłodzko.

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów –
(dla obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Kłodzku i Ząbkowicach Śl.)
Adres: II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów
ul. Grunwaldzka 2
57-300 Kłodzko
tel./fax 074 862 18 30
e-mail: ozss.klodzko@swidnica.so.gov.pl
Kierownik Zespołu – Agnieszka Biniek
Zadaniem Zespołów jest :
 • sporządzanie na zlecenie sądu i prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich,
 • prowadzenie mediacji,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich,
 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin,
  Ponadto Zespoły mogą współdziałać z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.

 


2014 (archiwum)


Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Kłodzku
ul. Grunwaldzka 2 57-300 Kłodzko
tel./fax 74 862 18 30
lub 74 862 18 31

Ośrodki zajmują się:
 • przeprowadzaniem badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawaniem na ich podstawie opinii na zlecenie sądu lub prokuratora,
 • prowadzeniem mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie sądu,
 • sprawowaniem opieki specjalistycznej nad nieletnimi skierowanymi przez sąd,
 • prowadzeniem poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją, na zlecenie sądu,
 • współdziałają z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami
  i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny.