OZSS / RODK Łódź.

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Łęczycy, dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Pabianicach i Zgierzu

– zmiana od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów  (Dz. Urz. Min. Spr. z 28 grudnia 2015 r., poz. 260)

91-450 Łódź, ul. Tokarska 7

Kierownik I OZSS
Pani Magdalena Grudzińska – przyjęcia interesantów w poniedziałki, w godz. 12.00 – 14.00

 

Sekretariat tel./fax. 42 655-10-00
e-mail: 1ozss@lodz.so.gov.pl

 

W skład zespołu wchodzą specjaliści:

 • 1. Magdalena Grudzińska – specjalista w zakresie psychologii
 • 2. Renata Dembińska – specjalista w zakresie psychologii
 • 3. Maria Foks – specjalista w zakresie psychologii i pedagogiki
 • 4. Zofia Bura – specjalista w zakresie psychologii
 • 5. Ewa Jedynak-Stalska – specjalista w zakresie psychologii
 • 6. Ewelina Jurkiewicz – specjalista w zakresie psychologii
 • 7. Paulina Kamińska-Uhlenberg – specjalista w zakresie psychologii i pedagogiki
 • 8. Ewa Marat – specjalista w zakresie psychologii
 • 9. Iwona Podgórska-Brysik – specjalista w zakresie psychologii
 • 10. Magdalena Rybińska – specjalista w zakresie psychologii
 • 11. Jan Samolej – specjalista w zakresie psychologii
 • 12. Janusz Strycharz – specjalista w zakresie psychologii
 • 13. Marta Wilczek – specjalista w zakresie psychologii
 • 14. Małgorzata Wilińska – specjalista w zakresie psychologii
 • 15. Ewelina Wnuk – specjalista w zakresie psychologii
 • 16. Aleksandra Kępińska – specjalista w zakresie psychologii

 

Do zadań I Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów wynikających z art.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U z 2015 r., poz. 1418) należy:

 •  sporządzanie na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich,
 • prowadzenie na zlecenie sądu: mediacji, wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin,
 • współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.

 


2014 (archiwum)

 


Brak jakichkolwiek danych na stronie sądu okręgowego Łódź.