OZSS / RODK Piotrków Trybunalski

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Adres: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Tryb.

Kierownik   –     Anna Sącińska

Kierownik sekretariatu  –  Kamila Jakubiak

Tel. 44 64 94 151
Fax 44 64 94 151
e-mail: rodk@piotrkow-tryb.so.gov.pl

Podstawę prawną działania Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów stanowi Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U. z 2015r. , poz. 1418)

Do zadań zespołu należy:

1.Sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich;

2.Prowadzenie mediacji, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenia poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich

 


2014 (archiwum)


Przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim działa Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny (RODK), który prowadzi działalność w zakresie diagnozy, poradnictwa i opieki specjalistycznej w sprawach nieletnich oraz w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji.

Kierownik RODK –  Anna Sącińska

Adres: ul. Toruńska 4 97-300 Piotrków Tryb. tel. (0 44) 649-41-51, (0 44) 649-41-61