OZSS / RODK Skierniewice

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów z siedzibą w Skierniewicach dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Brzezinach, Kutnie, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach

– zmiana od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów  (Dz. Urz. Min. Spr. z 28 grudnia 2015r., poz. 260)

96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35

Kierownik II OZSS
Pani Maria Janczak – przyjęcia interesantów we wtorki, w godz. 12.00 – 14.00

 

Sekretariat  tel./fax.  46 832-50-53
e-mail:  ozss.skierniewice@lodz.so.gov.pl

W skład zespołu wchodzą specjaliści:

 • 1. Maria Janczak – specjalista w zakresie pedagogiki
 • 2. Irena Popłońska – specjalista w zakresie psychologii
 • 3. Małgorzata Kosińska – specjalista w zakresie psychologii
 • 4. Bogumiła Reszka – specjalista w zakresie pedagogiki
 • 5. Dariusz Kaszuba – specjalista w zakresie psychiatrii
 • 6. Maria Urbanek-Kulpaka – specjalista w zakresie psychiatrii
 • 7. Alfreda Zagórska – specjalista w zakresie psychologii
 • 8. Monika Krupa – specjalista w zakresie psychologii

Do zadań II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów wynikających z art.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U z 2015 r., poz. 1418) należy:

 • sporządzanie na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich,
 • prowadzenie na zlecenie sądu: mediacji, wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin,
 • współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia Sądu.

 


2014 (archiwum)


Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny

ul. Mszczonowska 33/35

96-100 Skierniewice

Kierownik Ośrodka: Maria Jańczak

tel. 046 832-52-32 wew. 23

Do zadań ośrodka należy:

* przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na zlecenie sądu lub prokuratora,
* prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie sądu,
* sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi skierowanymi przez sąd,
* prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją, na zlecenie sądu,
* współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny.


W Skierniewicach na gościnnych występach bywała:

 • zdymisjonowana kierownik RODK nr. 2 Warszawa…
 • …ukarana naganą z ostrzeżeniem…
 • …pozbawiona funkcji biegłego sądowego…

… Alfreda Zagórska (dowody jej osiągnięć)