OZSS / RODK Zielona Góra

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 5
65-069 Zielona Góra

Kierownik Zespołu: mgr Grzegorz Łepecki, tel. (68) 322 01 15

Sekretariat Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych
II piętro, pok. nr 45
tel.  (68) 322 01 14; fax  (68) 322 01 29

e-mail: ozss@zielona-gora.so.gov.pl

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:

Sekretariat OZSS:

poniedziałek – piątek w godzinach: 7:30 – 15:30.
Podstawę prawną organizacji i zakresu działania Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów stanowi Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1418). Zgodnie z przepisami ww. Ustawy, zadaniem Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów jest:

  1. sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.
  2. na zlecenie Sądu prowadzenie mediacji, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.
  3. możliwe jest także współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.

2014 (archiwum)


Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 5
65-958 Zielona Góra

Kierownik RODK: mgr Grzegorz Łepecki

Sekretariat RODK
II piętro, pok. nr 45
tel.  068 322 01 14; fax  068 322 01 29

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Sekretariat RODK od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30
Podstawę prawną organizacji i zakresu działania RODK w Zielonej Górze stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 97, poz. 1063). Zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ośrodek prowadzi działalność w zakresie diagnozy, poradnictwa i opieki specjalistycznej w sprawach nieletnich oraz w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji.
Do zadań ośrodka należy:

  1. przeprowadzanie badań psychologicznych pedagogicznych i lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na wyłączne zlecenie Sądu lub Prokuratora,
  2. prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie sądu,
  3. współpraca z placówkami wykonującymi orzeczenia Sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny.

 


Komentarze z www.dajwlape.pl

zmoderowany Katastrofa. Traumatyczne przeżycie! Tępota intelektualna, wrażliwość na poziomie zbrojonego betonu i na dodatek ego kretyna trzymającego pilota od życia twojego i twoich dzieci. Jak widać są psychologowie i psychologowie-rodk (nie mylić z tymi pierwszymi)!
Biegli z RODK
Krystyna Olszowska
Zdzisław Janek
Teresa Klim
2014-07-16 Drak
zmoderowany dla dobra dziecka jeden weekend w miesiącu!
Biegli z RODK
Krystyna Olszowska
2014-07-16
zmoderowany no comment! Kretyn zatrudniony na kartę nauczyciela którego nie wolno zwolnić.
Biegli z RODK
Zdzisław Janek
2014-07-16
zmoderowany typowy “psycholog-rodk” – nie mylić z psychologiem: dziecko nie daje sobie przyzwolenia na kontakty z ojcem, pozostaje w zawłaszczającej więzi z matką,należy egzekwować kontakty z ojcem – dlatego zmniejszyła kontakty z ojcem w weekendy o połowę. Trzeba być chyba geniuszem inaczej-aby dostrzec tu jakąkolwiek logikę!
Biegli z RODK
Teresa Klim
2014-07-16
zmoderowany
Biegli z RODK
Krystyna Olszowska
2014-09-04 sylwia
zmoderowany NEGATYWNA .Pani Psycholog do obierania burakow ,a nie badania ludzi
Biegli z RODK
Krystyna Olszowska
2014-09-07 SYLWIA