Zgodnie z ustawą o zawodzie psychologa (Dz.U. 2001 nr 73 poz. 763) od roku 2006 żaden „psycholog” NIE MA PRAWA do wykonywania zawodu psychologa w Polsce. Nie ustanowiono wymaganych ustawą: regionalnych izb psychologów, podyplomowych staży zawodowych, itp. “Psychologowie” nie mają nawet Kodeksu Etyki.


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 763, Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów → (pdf) oryginal:

 • ustawa-wymagania ← Art. 7. „Prawo wykonywania zawodu psychologa powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów.”
 • ustawa kara  ← Art. 61.1 „Osoba, która świadczy usługi psychologiczne nie mając prawa wykonywania zawodu psychologa podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.”

Komentarz: Regionalne Izby Psychologów od roku 2001 nie zostały utworzone.
Poniżej: oficjalne dokumenty Rzeczpospolitej Polskiej RPO, RPD, MPiPS.

oryginal ← (plik pdf do pobrania) ← 2008 Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski do Ministerstwa Pracy. 
Pismo: RPO-573306-VI-07-KP. Możesz je pobrać ze strony RPO: www.rpo.gov.pl/pliki/12145697750.pdf
RPO Janusz Kochanowski zginał w Smoleńsku. Na pokładzie Tupolewa nie było nikogo przebadanego przez “psychologa” z uprawnieniami.

 • kochanowski en 1 ← NIEPOWOŁANIE organów samorządu zawodowego psychologów UNIEMOŻLIWA przeprowadzanie badań psychologicznych kierowców. Od wyniku badań psychologicznych ustawodawca uzależnił także wykonywanie zawodu przez instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy. Instruktor podlega kontrolnym badaniom lekarskim i badaniom psychologicznym (art. 105 – 105 ustawy Prawo o ruchu drogowym), a starosta skreśla instruktora z ewidencji, jeśli instruktor nie przedstawił orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (art. 107 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Podobne warunki wykonywania zawodu dotyczą egzaminatorów (art. 110 ust. 1 pkt 4, art. 111 ust. 1 i ust. 3, art. 113 ust. 1 pkt. 3, art. 124 ust. 1 pkt 1-6, art. 124 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym).
 • kochanowski en p 5 ← Opisana sytuacja budzi niepokój Rzecznika. “… marszałkowie – aby zapewnić ciągłość badań psychologicznych kierowców – na listy psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych kierowców WPISUJĄ osoby, co do których kwalifikacji, samorząd zawodowy psychologów nie mógł wydać merytorycznej opinii”

 

oryginal (plif pdf do pobrania) ← Pisma Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 • Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-683517-V/II/AB 2013 do Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 • Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-683517-V/II/AB 2012 do Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej DDP-I-051-12-AŚK/13
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej DDP-I-051-42-AŚK/14
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej DDP-I-051-10-AŚK/13
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej DDP-I-051-14-KW/13
 • lipowicz pl 1 ← „PSYCHOLODZY NIE LEGITYMUJĄ SIĘ POTWIERDZENIEM PRAWA DO WYKONYWANIA ZAWODU.”
  (Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz RPO-683517-V/II/AB 2013)

  • psychologowie obowiazuje ← “Z całym zdecydowaniem należy podkreślić, że do momentu uchwalenia przez Sejm ustawy uchylającej wymienioną ustawę o zawodzie psychologa, ten akt prawy OBOWIĄZUJE, za tym samym Rada Ministrów winna go wykonać (art. 146 ust. 4 pkt 1 Konstytucji). Zaniechanie jej wykonania jest wyrazem lekceważenia Sejmu i Senatu, do których należy…”
  • psychologowie naraza pacjentow ← naraża pacjentów psychologów na prowadzenie terapii przez osoby, których kompetencje nie podlegają ocenie właściwego kompetentnego organu i które nie odbyły odpowiedniego stażu. Pacjenci nie mają również możliwości skierowania skargi na jakość świadczonych usług, pozostaje im wyłącznie droga przed sądem powszechnym”
  • psychologowie naraza pacjentow ← „Bezprecedensowe zaniechanie wprowadzenia w życie przepisów ustawy stanowi o ciężkim naruszeniu przez kolejne rady ministrów zapewnienia wykonania ustaw, wyrażonego w art. 146 ust. 4 pkt. 1 Konstytucji”
  • lipowicz pl 1 ← „kolejni Ministrowie Pracy i Polityki Społecznej od lat uporczywie nie wykonują ustawy
 • psychologiwe liczne wady nie zostaly powolane ← „liczne wady prawne…, nie zostały powołane organy samorządu zawodowego”… psychologowie nie mogą uzyskać zaświadczenia o wpisie na listę psychologów.”
  (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej DDP-I-051-14-KW/13)
 • psychologowie kodeks etyki ← „Nie jest także możliwe przekazanie kopii Kodeksu Etyki Zawodowej, ponieważ nie został uchwalony…”
  (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej DDP-I-051-42-AŚK/14)

  • psychologowie jedynie legitymuja sie ← „a jedynie legitymują się tytułem zawodowym magistra na kierunku psychologia”
 • psychologowie pomimo uplywu transport ← „Pomimo upływu dziesięciu lat od uchwalenia ustawy o zawodzie psychologa i sześciu od jej wejścia w życie, do chwili obecnej nie doszło do powołania samorządu zawodowego psychologów…”
  (Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz RPO-683517-V/II/AB 2012 do Ministra Pracy i Polityki Społecznej)

 

oryginal ← 28 sierpień 2014. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak syg. ZEW/500/5/2014/ZA do Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz: “po raz kolejny zwracam się do Pana Ministra w kwestii wprowadzenia przepisów prawnych pozwalających na uregulowanie zasad wykonywania zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód psychologa.. Powyższe działania są niezbędne do rozwiązania problemu niedostatecznej lub niewłaściwej pomocy psychologicznej udzielanej dzieciom

 


Premier RP Donald Tusk znał problem. Odniósł się do niego w swoim expose w listopadzie 2011. Potwierdzają to pisma:

 


Stan na 22 luty 2016. Strona Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) o „pracach” nad ustawą:
(źródło: http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=624 + kopia → oryginal)

 • „Mija właśnie 10 lat od momentu wejścia w życie ustawy uchwalonej w 2001 roku ( Dz. U. z 2001 nr 76 poz. 763 z późn. zm.) a przepisy dotyczące funkcjonowania samorządu zawodowego nie zostały wdrożone.” Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • „Pod koniec listopada 2015 roku uzyskaliśmy informację z Departamentu Dialogu Społecznego ministerstwa, że zestawiane są uwagi do założeń projektu ustawy. Na początku stycznia 2016 uzyskaliśmy z tego samego departamentu informację, ze wszystkie prace zostały wstrzymane. 11 lutego 2016 roku zwróciłam się pisemnie do wiceministra Stanisława Szweda z prośbą o spotkania. Do dzisiaj brak jakiejkolwiek reakcji mimo wielokrotnych kontaktów telefonicznych z sekretariatem wiceministra.”

 

Petycja 12 stowarzyszeń psychologów:

 


2017. Aktualny stan korespondencji “psychologów” m.in. z prezydentem Dudą znajdziesz tutaj: