Moje dziecko ma 8. Jak zniesie badania w OZSS ?

RODK (które przemianowano na OZSS) powstały dla nieletnich przestępców.

OZSS nie jest najmilszym miejscem (zdjęcia OZSS). Dziecko odczuje, że jest tam z przymusu.

  • W OZSS są zabawki.
  • W poczekalni będą też obce osoby. Może być ich 5 – 6 (mężczyźni, kobiety, dzieci w różnym wieku). Jedni wchodzą,  inni wychodzą.
  • Kilka godzin szybko minie, ale nie będą to dobre wspomnienia.

Ty zapamiętasz badania w OZSS na całe życie. Dziecko – oby nie.