7) Kierownik RODK twierdziła, że wszystko było ok. Została zdymisjonowana + pozbawiona funkcji biegłego sądowego.

14 grudnia 2011 (pierwsza część badań) okazało się, że pracownicy RODK nie zapoznali się z aktami.

1 stycznia 2012 ojciec dziecka wysłał pismo by dostarczyć do RODK akta, z którymi pracownicy RODK się nie zapoznali.
18 stycznia 2012 ojciec dziecka wysłał pismo (faks i email), pytając:

  • „czy matka dziecka dostarczyła dokumenty zdrowotne dziecka”,
  • „czy ktoś zweryfikował stan zdrowia dziecka”

Zamiast udzielić odpowiedzi tego samego dnia skontaktowano się z sądem Piaseczno → 2012018 pytania i reakcja rodk.

 

8 lutego 2012 powstała opinia RODK. Jej wnioski okazały się kopią wcześniejszego postanowienia sądu Piaseczno.
2 kwietnia 2012 pracownicy RODK, już wiedząc o nagraniach w RODK napisali pismo w którym kolejny raz kłamali → oryginal.

 Treść pisma obronnego RODK Fakty
„Wnioski zawarte w końcowej części opinii udzielają odpowiedzi
na pytania Sądu zawarte w postanowieniach.
Opinia nie udziela odpowiedzi na tezy dowodowe.
Brak częstotliwości spotkań.

  • summ17a ← Sąd pytał. RODK to wiedział.
  • summ18a ← RODK nie odpowiedział.

 

„Może się zdarzyć, iż strona nieusatysfakcjonowana wydaną opinią,
ma subiektywne poczucie nie zamieszczenia w treści opinii ważnych
z jej subiektywnego punktu widzenia informacji….”
Subiektywne, czyli: zagrożenie życia dziecka
potwierdzone przez biegłego lekarza sądowego.
20130622 160 kk
„Uczestnik w piśmie z 8.03.12 nie przedstawił informacji istotnych,
wypływających na zmianę wniosków opinii”
 „Opinię sporządzone ZGODNIE z obowiązującymi przepisami,
standardami i w oparciu o rzetelność oraz wiedzę i doświadczenie osób badających”

 


Kierownik RODK została zdymisjonowana. Pozbawiona funkcji biegłej sądowej.
Dokumenty na jej temat (Alfreda Zagórska) i jej zdymisjonowanych pracowników znajdziesz tutaj.