Co na koniec? Pozew cywilny, który samotnie przegrasz.

Rzecznik Praw Obywatelskich: “naraża pacjentów psychologów na prowadzenie terapii przez osoby, których kwalifikacje nie podlegają ocenie właściwego kompetentnego organu i które nie odbyły odpowiedniego stażu. Pacjenci nie mają również możliwości skierowania skargi na jakość świadczonych usług, pozostaje im wyłącznie droga przed sądem powszechnym” (str. 4 dokumentu)
→ (dokument pdf do pobrania) oryginal


Możesz spróbować pozwu cywilnego o ochronę dóbr osobistych.

  • Niestety, gdy Twoi biegli nie będą ukarani dyscyplinarnie (to jest możliwe) lub karnie (to jest prawie niemożliwe) to przegrasz.
  • Na razie nie znamy przykładu sukcesu.

Urzędnicy sądowi w Polsce są bezkarni.

  • Jak karać psychologa, skoro nie istnieje kodeks etyki pracy psychologa…
  • Jak karać psychologa skoro prokurator dysponując nagraniem zamiaru popełnionego przestępstwa umarza sprawę…