Czy mogę zmienić OZSS na inny?

Tak możesz zmienić wyznaczony OZSS na inny.

Wystarczy podać odpowiednią argumentację, wykazującą np. konflikt interesów, niekorzystene informacje na temat danego OZSS i jego pracowników, itp.