Jak OZSS zawiadamia o badaniach?

Przysyłają w kopercie kartkę formatu  A5 na której oznaczone jest miejsce i godzina badania.

  • koperta nie musi być za potwierdzeniem odbioru
  • teoretycznie istnieje też opcja powiadomienia telefonicznego
  • czasami na kartce pojawiają się inicjały biegłych wyznaczonych do badania
  • zawiadomienie dla mnie trafiło do skrzynki sąsiada (było źle zaadresowane)