Kolejność wydarzeń. Sąd, OZSS i Ty.

Najpierw jest konflikt.

 • Skonfliktowana strona lub sąd składa wniosek o badania w OZSS.
 • Zapada postanowienie o badaniach w OZSS.
 • Sąd przesyła akta do OZSS.

Oczekiwanie na badania w OZSS może trwać od 2 miesięcy do …. roku

OZSS wyznacza pracowników OZSS do badań (tzw. biegłych, którzy wcale nie muszą być biegłymi z listy biegłych sądowych).
Biegli czytają tezy dowodowe sądu, czyli o co pyta sąd.

 • Akta sprawy przeglądają pobieżnie.
 • Główny nacisk kładziony jest na postanowienia sędziów, dokumenty urzędowe, medyczne.
 • Dokonują notatek. Niektóre dokumenty mogą skopiować.

Akta są odsyłane do sądu.

 • Podczas badań akt sądowych w OZSS nie ma.

Otrzymujesz zawiadomienie z OZSS o badaniach.

Do badań trzeba się przygotować.

Przyjeżdżasz na badania do OZSS.
Badania trwają 5 – 7 godzin.

Po badaniach biegli OZSS mają 2 tygodnie by napisać opinię.

 • Najczęściej wnioski opinii zgodne są z tezami sugerowanymi przez sąd i dokumentacją sądową.
 • To sędzia jest klientem OZSS, który zleca mu pracę.
 • Pracownik OZSS nie napisze czegoś wbrew temu co napisał sędzia, lub inny urzędnik. Musiałby się tłumaczyć.

Treść opinii będzie dla Ciebie niespodzianką.

 • Będziesz zaskoczona/y.
 • Pomówienia drugiej strony staną się dowodami sądowymi.
 • Opinia OZSS przylgnie do Ciebie na lata. Będzie wszędzie wykorzystywana.

Następnie otrzymasz od sądu rachunek do zapłaty.