Co trzeba wziąć do OZSS?

OZSS może poinformować Cię by wziąć ze sobą do OZSS:

Przykład – dziewczynka, lat 8

  • Książeczka zdrowia wydana po urodzeniu.
  • Karty informacyjny, o ile dziecko było leczone szpitalnie.
  • Zaświadczenie lekarskie o ile było leczone w poradni specjalistycznej.
  • Opinie i orzeczenia z poradni psychologicznych, pedagogicznych.
  • Świadectwa szkolne.
  • Aktualne zeszyty ( polski, matematyka)

Powyższe punkty, mogą ale nie muszą być wymienione na wezwaniu do OZSS.

Jeśli czegoś nie weźmiesz, to może to być wspomniane w opinii, ale nie powinno być punktem ważącym.