Czy w OZSS można robić zdjęcia?

Tą odpowiedź muszę sprawdzić. Prawdopodobnie jest jak z nagrywaniem.


Koniecznie zrób zdjęcia swoich odpowiedzi do testów.

  • Po fakcie nie wyciągniesz ich z OZSS.
  • Nikt ich Tobie nie wyda byś nie mógł porównać ich treści z interpretacją biegłych OZSS.

Dysponując zdjęciami rozwiązań swoich testów możesz wykazać przestępstwo biegłych.

  • sfotografowane odpowiedzi do pytań testu możesz przekazać psychologowi, który przeprowadzi analizę krytyczną