Najczęściej używane testy psychologiczne w OZSS (wraz z częstością ich wykorzystywania)

źródło: “Monitoring pracy wybranych Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno Konsultacyjnych”

 • Narzędzi diagnostycznych jest ponad 60.
 • Poniżej lista tych najczęściej używanych.

Skan poniżej jest słabo czytelny, więc rozszyfrowałem i posortowałem (od najczęściej używanych) najczęściej używane testy:

 • Test Drzewa Charles Koch
 • Mieczysław Plopa: Skala Postaw Rodzicielskich
 • EPQ-R – Kwestionariusz Osobowości Eysencka
 • Rysunek Rodziny Anny Frydrychowicz
 • Kwestionariusz postaw rodzicielskich M. Ziemskiej
 • Zdania niedokończone Żelazowskiej dla dzieci młodszych.
 • Test niedokończonych zdań Rottera RISB.
 • Krótka skala inteligencji Choynowskiego.
 • Test dwóch domków Szyryńskiego.
 • Rysunek dowolny.
 • Diagnostyka kolorami Lüschera.
 • Test matryc Ravena.
 • Test rysowania rodziny Cormana.
 • Test zwierzyniec Zazzo.
 • DKO-74 Sanocki. Diagnostyczny kwestionariusz osobowości.
 • Skala jawnego niepokoju JAKI JESTEŚ.
 • Skala Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI)
 • Inwentarz Osobowości NEO-FFI
 • Test uzupełniania zdań dla dorosłych.
 • Zdania niedokończone Kostrzewskiego, wersja dla dzieci młodszych, wersja dla dzieci starszych.

 

raport rodk testy