UWAGA !!! w lutym 2016 pojawiły się nowe “Standardy metodologii i opiniowania w OZSS”.


Uwaga: 18 lutego 2016 pojawiły się:

“STANDARDY METODOLOGII OPINIOWANIA W OPINIODAWCZYCH ZESPOŁACH SĄDOWYCH SPECJALISTÓW” → oryginal .

To że w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie są nowe standardy NIE OZNACZA, że:

  • Dotarły do wszystkich OZSS w całej Polsce.
  • Zostały zakomunikowane pracownikom OZSS.
  • Są używane przez pracowników OZSS.

Udokumentowano to w Warszawie, gdzie dopiero po 2 latach kolejny kierownik RODK (po zdymisjonowaniu poprzedniego)
7 marca 2013 nakazał pracownikom RODK podpisać się, że zapoznali się ze standardami RODK z marca 2011…