2016/01/01 “Nowe” OZSS (dawniej RODK) zapraszają. Pracownicy RODK stali się “specjalistami” OZSS.

Przez 32 lata (26/10/1982 do 31/12/2015) do RODK wysyłano niewinne dzieci.
28/10/2015 zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego → oryginal

  • RODK “badały” niewinne/niezdemoralizowane dzieci NIEZGODNIE z Konstytucją RP.

Trybunał Konstytucyjny czekał z wyrokiem (2013-2015) aż do uchwalenia nowej ustawy o OZSS.

  • “RODK z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się OZSS.”
  • “Kierownicy RODK z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się kierownikami OZSS.”
  • “Psycholodzy, pedagodzy i lekarze RODK z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się specjalistami OZSS.”

Od 1 stycznia 2016 “nowe” 😉 “specjalistki” z OZSS (dawniej RODK) zapraszają przyszłe ofiary.

 

Psychologowie wciąż nie mają prawa do wykonywania zawodu psychologa → oryginal

  • Kodeks Etyki psychologów wciąż nie istnieje.
  • Psychologowie wciąż będą wróżyć z fusów wykorzystując zdyskredytowane testy projekcyjne.

 


Różnice pomiędzy OZSS a RODK.