2013/07/09 Prokuratura Generalna: „BRAK JEST PODSTAW PRAWNYCH… by RODK wydawały opinie…z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego związanych ze sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem w sprawach małoletnich rozpatrywanych przez sądy”.

2013. Prokuratura Generalna: “brak jest podstaw prawnych… by RODK wydawały opinie…z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego związanych ze sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem w sprawach małoletnich rozpatrywanych przez sądy” → oryginal

  • Wniosek Prokuratury Generalnej do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności RODK z Konstytucją → oryginal.