Różnice między OZSS a RODK.

Od 1 stycznia 2016 sądy mogą kierować do OZSS niewinne małoletnie dzieci, co było bezprawne w przypadku RODK.

OZSS są teraz częścią sądów okręgowych, na wzór kuratorów, a nie – jak RODK – organami pomocniczymi.

  • Pracownicy OZSS nie podlegają pod kartę nauczyciela, tak jak w RODK.
  • Pracownicy OZSS podlegają kodeksowi pracy, a nie ustawie o pracownikach sądów i prokuratury.
  • rezultat: Będą mniej dbać o pracę, bowiem stracili przywileje nauczycielskie.
  • rezultat: Będzie ich trudniej ukarać. W przeszłości MS wszczynało sprawy dyscyplinarne korzystając z karty nauczyciela.

W OZSS wciąż popełnia się seryjne przestępstwa:

  • Kodeks Etyki psychologów wciąż nie istnieje.
  • Psychologowie wciąż będą wróżyć z fusów wykorzystując zdyskredytowane testy projekcyjne.

 


Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od ustawy z dnia 9 lipca 2015 o OZSS.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa o OZSS.