RPD nie interweniował. POZWOLIŁ skrzywdzić 69 tys. dzieci ekstra (od lipca 2013 do października 2015).Rzecznik Prawa Dziecka Marek Michalak wiedząc o krzywdzonych 80 dzieciach DZIENNIE nie interweniował w sprawie TK U6/13.

  • Wniosek do TK złożono 10 lipca 2013.
  • Wyrok TK zapadł 28 października 2015.
  • Wyrok w sprawie miliona poszkodowanych osób zapadł po 838 dniach, choć było to zadanie na 2 kliknięcia w Wikipedii.
  • W tym czasie skrzywdzono 69 tysiący dzieci ekstra.
Rzecznik Praw Dziecka swoją bezczynnością w sprawie TK U6/13 pozwolił skrzywdzić 69 tysiący dzieci ekstra.
  • tk krzywdzil dziesiatki dzieci dziennie
  • Art. 56 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym: Uczestnikami postępowania przed Trybunałem są: 11) Rzecznik Praw Dziecka, jeżeli zgłosił udział w postępowaniu wszczętym na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich lub w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej, dotyczących praw dziecka;