OZSS / RODK Augustów

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Lokalizacja
ul. 3 Maja 43, 16-300 Augustów

Kierownik
Teresa Pietrewicz
tel: 87 643 10 35

Sekretariat
tel: 87 643 10 25

Fax
tel: 87 643 10 16

e-mail:
ozss@suwalki.so.gov.pl

Zadaniem Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.

Zespół na zlecenie sądu prowadza także mediacje, przeprowadza wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzą poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

Zespół może współdziałać z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.

 


2014 (archiwum)


Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Augustowie

  • ul. 3 Maja 43, 16-300 Augustów
  • Kierownik tel: 087 643 10 35
  • Sekretariat tel: 087 643 10 25
  • Fax tel: 087 643 10 16
  • e-mail: rodk@suwalki.so.gov.pl

Do zadań ośrodka należy:

  1. przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na zlecenie sądu lub prokuratora,
  2. prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie sądu,
  3. sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi skierowanymi przez sąd,
  4. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją, na zlecenie sądu,
  5. współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny

 


Komentarze z www.dajwlape.pl

zmoderowany Moja ocena jest bardzo negatywna,pisała w sprawie ich opinii do Ministerstwa Sprawiedliwości, panie miały kontrolę i wszystkie moje zarzuty zostały uwzględnione. Dziękuję MS za ingerencję bo stronnicze Panie chciał oddać mojego syna dla BOGATEGO tatusia na wychowanie.
Biegli z RODK
Opinia ogólna
2013-01-16 emka
zmoderowany w pełni się zgadzam.to najgosza i stronnicza instytucja.
Biegli z RODK
Opinia ogólna
2013-12-10 barbara