OZSS / RODK Katowice nr. 1

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


I OZSS w Katowicach

Warszawska 4/ Teatralna 7
40-006 Katowice
tel/fax. (32) 259-98-42
adres e-mail: 1ozss@katowice.so.gov.pl

Kierownik:
mgr Małgorzata Gawron-Buśka
tel. (32) 782-39-50

Godziny pracy:
Poniedziałek –Piątek 7.30 – 15.30

Organizacja i zakres działania:
I Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych działa w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U. 2015, poz. 1418) oraz Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia
i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów specjalistów sadowych (Dz.Urz. 2015, poz. 260).

Obszar właściwości:
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Sąd Rejonowy Katowice-Zachód
w Katowicach i Sąd Rejonowy w Tychach.

Do zadań Zespołu należy:

 • sporządzanie na zlecenie sądu lub prokuratora opinii w sprawach rodzinnych
  i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich,
 • prowadzenie na zlecenie sądu mediacji, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin,
 • współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.

 


2014 (archiwum)


Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny nr 1 w Katowicach

 • Warszawskiej 4/ Teatralna 7, 40-006 Katowice
 • Tel./fax. 32 2599842

Godziny pracy ośrodka:

 • Poniedziałek: 7.30 – 18.00
 • Wtorek: 7.30 – 15.30
 • Środa:   7.30 – 17.00
 • Czwartek: 7.30 – 15.30
 • Piątek: 7.30 – 15.30

Kierownik Ośrodka:  Małgorzata Gawron-Buśka.

RODK nr 1 w Katowicach funkcjonuje w obszarze właściwości Sądu Okręgowego

w Katowicach. Zakres działania RODK nr 1 w Katowicach obejmuje obszary działania Sądów Rejonowych w Katowicach-Zachód oraz w Tychach. Ponadto ośrodek realizuje zlecenia kierowane przez Sąd Okręgowy w Katowicach.