OZSS / RODK Katowice nr. 2

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


II OZSS w Katowicach

Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel. (32) 77- 56-190
(32) 77- 56-191
(32) 77- 56-193
(32) 77-56-194
adres e-mail: 2ozss@katowice.so.gov.pl

Kierownik:
mgr Beata Szczepurek
tel. (32) 77-56-192

Godziny pracy:
Poniedziałek –Piątek 7.30 – 15.30

Organizacja i zakres działania:
II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów działa w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U. 2015, poz. 1418) oraz Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia
i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów specjalistów sadowych (Dz.Urz. 2015, poz. 260).

Obszar właściwości:
Sąd Rejonowy w Mikołowie, Sąd Rejonowy w Pszczynie i Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Do zadań Zespołu należy:

 • sporządzanie na zlecenie sądu lub prokuratora opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich,
 • prowadzenie na zlecenie sądu mediacji, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin,
 • współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.

 


2014 (archiwum)


RODK nr 2 w Katowicach

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny Nr 2 w Katowicach,
40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29,
tel. 32 7756190 do 194
Godziny pracy ośrodka:

 • Poniedziałek, środa i czwartek: 7.30 – 15.30
 • Wtorek: 7.30 – 17.00
 • Piątek:  7.30 – 17.30

Kierownik RODK – mgr Beata Szczepurek

Z-ca Kierownika – brak

Do zadań Ośrodka należy :

 • prowadzenie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na zlecenie sądu lub prokuratora,
 • prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie sądu,
 • prowadzenie opieki specjalistycznej nad nieletnimi skierowanymi przez sąd,
 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją, na zlecenie sądu,
 • współdziałanie z placówkami wykonywającymi orzeczenia sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny.

We właściwościach tut. Ośrodka pozostają :

 • Sąd Rejonowy w Pszczynie
 • Sąd Rejonowy w Mikołowie
 • Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich