OZSS / RODK Krosno

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Krośnie

Kierownik Bernadetta Michna

  • Krosno, ul.Wolności 3, pok.05
  • tel.13 420 16 41
      W dniu 1 stycznia 2016  roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2015.1418), w myśl której rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne stały się opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów. Zgodnie z ustawą zadaniem zespołów jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Zespoły prowadzą także na zlecenie Sądu mediacje, przeprowadzają wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzą poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.
Stosownie do treści ustawy Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Krośnie stał się Opiniodawczym Zespołem Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Krośnie mającym siedzibę przy ul. Wolności 3, 38-400 Krosno.

2014 (archiwum)


Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny

Kierownik RODK Bernadetta Michna

  • Krosno, ul.Wolności 3, pok.05
  • tel.13 420 16 41