OZSS / RODK Rzeszów

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

ul. Hetmańska 15
35-959 Rzeszów
tel.: 17 87 56 252
e-mail: m.stanek@rzeszow.so.gov.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek – Piątek: 7:30 – 15:30

Osoby:
Kierownik Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów – Magdalena Stanek
Pedagodzy
Psychologowie
Lekarz psychiatra
Referenci ds. administracyjnych

1.
Działalność Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów reguluje Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U. z dnia 18.09.2015 r. poz. 1418).
2.
Obszarem działania OZSS jest obszar właściwości sądu.
3.
Opiniodawczym Zespołem Sadowych Specjalistów kieruje kierownik, który podlega bezpośrednio Prezesowi.

 


2014 (archiwum)


Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny;

ul. Hetmańska 15
35-959 Rzeszów
tel.: 17 87 56 252
e-mail: rodk@rzeszow.so.gov.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:00

Osoby:
Kierownik RODK – Magdalena Stanek
Pedagodzy
Psychologowie
Lekarz psychiatra
Referenci ds. administracyjnych

1.
Działalność Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego (zwanego dalej „ośrodkiem”) reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno – konsultacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 1063).
2.
Obszarem działania Ośrodka jest obszar właściwości sądu.
3.
Ośrodkiem kieruje kierownik, który podlega bezpośrednio Prezesowi.
4.
Kierownik reprezentuje ośrodek na zewnątrz.
5.
Ośrodek prowadzi działalność w zakresie diagnozy, poradnictwa i opieki specjalistycznej w sprawach nieletnich oraz w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji.