2014. Licznik zakończonych karier wskazał 76% pracowników RODK Sienna.

Rok 2012. 26 lutego 2012 powstała strona www.ozss.pl

 • Strona www.ozss.pl publikowała m.in. Standardy opiniowania w RODK wyznaczone przez Ministerstwo Sprawiedliwości (oryginal), co prawdopodobnie pomagało innym poszkodowanym w działaniach indywidualnych.

Rok 2013.

 

 „biegli” zgłoszeni
 • Tabela pokazuje ciąg dalszy “karier” 13 zgłoszonych “biegłych”
 • Cytaty i sygnatury to pisma Ministerstwa Sprawiedliwości – kliknij, by zobaczyć ORYGINAŁ.
1) Alfreda Zagórska 20121022 DSO I 051 135 12

 • “wnoszę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Alfredy Zagórskiej – kierownika… wobec uchybienia godności zawodu nauczyciela…”

20130320 DSO I 051 68 13

 • “wszczęcie procedury dyscyplinarnej wobec BYŁEGO kierownika Ośrodka…”

20130603 DM.5841.1.117.2013.EW

 • Wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego
 • Zagórska – ADM.5843.3.2013.GW i ADM.5841.22.2012.LG,

20130528 DSO I 061 20 13 2

 • “wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Alfredy Zagórskiej – kierownika”

20140909 DSO I 061 40 13 4

 • “Postępowanie dyscyplinarne wobec Alfredy Zagórskiej zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym z dnia 18 czerwca 2014 o ukaraniu karą dyscyplinarną – nagany z ostrzeżeniem.”

20141021 Adm 0132 515/14 zdymisjonowana kierownik Zagórska przestała być biegłą sądu okręgowego.

 • “W dniu 8 października 2014 Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie wydał decyzję o ZWOLNIENIU biegłej Alfredy Zagórskiej z funkcji biegłego sądowego….”
2) Barbara Tomasiewicz-Malinowska 20130529 DSO I 061 21 13 2

 • “Pozostałe osoby: Barbara Tomasiewicz Malinowska, Małgorzata Dylewska, Ewa Kowalczyk Kozicka nie są pracownikami”
3) Grażyna Helszer 20140311 DSO I 135 13 14 4

 • “wnoszę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Grażyny Helszer pedagoga…wobec uchybienia godności zawodu nauczyciela i obowiązkom ….”
 • “Grażyna Helszer – pedagog dokonała w sposób nieuprawniony, po zakończeniu badań korekty treści protokołu z badań”
 • Nierzetelność prowadzenia dokumentacji, do czego była zobowiązana przekłada się na sytuację małoletnich dzieci, z uwagi na fakt, iż dopisane treści budzą wątpliwości co do zasadności wniosków.”
 • “Sytuacja jaka miała miejsce w przedmiotowej sprawie, wpływa na przewlekłość postępowania sądowego, naraża małoletnie dzieci na powtórne badania, co ma bezpośredni wpływ na ich funkcjonowanie psychiczne.

20141120 DSO I 061 39 14

 • “Wobec Grażyny Helszer… str. 43 raportu o kontroli RODK”
 • “Postępowanie dyscyplinarne zostało wszczęte i zawieszone do czasu zakończenia czynności przygotowawczych prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście-Północ.”
 • “W dniu 23 stycznia 2014 r. Pani Grażyna Helszer została zawieszona w pełnieniu obowiązków nauczyciela.”

20150416 ADM.5843.17.2014.GW

 • “oczekiwanie na wyrok sądowy” (sądu karnego)

20150519 adm 132 07 15 helszer nie jest biegłą

 • „Prezes Sądu Okręgowego Warszawa podjął decyzję o ZWOLNIENIU biegłej Grażyny Helszer z pełnionej funkcji”
4) Tamara P. 20130528 DSO I 061 20 13 2

 • wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Tamary P.

20130529 DSO I 061 21 13 2

 • Aktualnie zatrudnione są: Tamara P.
 • Minister Sprawiedliwości wniósł do Wojewody Mazowieckiego z dniem 22 październik 2012 wniosek (znak: DSO I – 051-135/12) o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Tamary P. – pedagoga

20130603 DM.5841.1.117.2013.EW Wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

 • P. –  ADM.5841.20.2012.JL,
 • przekazano do Przewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim.

20140909 DSO I 061 40 13 4

 • Od dnia 1 stycznia 2014 Tamara Pocent nie jest pracownikiem RODK nr. 2

Przeczytaj, co zrobiła dwuletniemu dziecku (ofierze napadu).

5) Karolina Konopka 20130320 DSO I 051 68 13

 • czynności nadzorcze wobec jedynej osoby zatrudnionej aktualnie w placówce – Karoliny Konopki
 • ośrodek objęty jest szczególnym nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości z uwagi na stwierdzone w trakcie lustracji nieprawidłowości w zakresie działalności diagnostyczno-opiniodawczej
 • Skutkiem podjętych działań było również wszczęcie procedury dyscyplinarnej wobec BYŁEGO kierownika oraz dwóch biegłych

20130321 DSO I 051 45 68 13:

 • w sposób wybiórczy…co budzi wątpliwości, co do przestrzegania przez biegłych zasady rzetelności w postępowaniu diagnostycznym …
 • brak jest szczegółowego opisu ….
 • nie zawierają informacji dotyczącej czasu trwania badania oraz przedmiotu badania…
 • niezwłoczne podjęcie czynności nadzorczych wobec Karoliny Konopki… wobec wszystkich pracowników Ośrodka, celem sprawdzenia zgodności stosowanych przez biegłych procedur badawczych i diagnostycznych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa

20130424 DSO I 051 74 13 10

 • czynności kontrolne wykazały nieprawidłowości i uchybienia w procedurze przeprowadzania badań oraz treści sporządzonej opinii
 • ujawniono niezgodność prowadzenia protokołów z badań z wytycznymi zawartymi w standardach opiniowania
 • sporządzona opinia pod względem formalnym nie spełnia wymogów zawartych we wzorze
 • brak jest zaleceń określających sposób rozwiązania niekorzystnej sytuacji
 • wnioski w niej zawarte są powierzchowne i ogólnikowe
 • w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami proszę o niezwłoczne podjęcie dalszych czynności nadzorczych wobec Karoliny Konopki
 • ponadto wobec stwierdzonej po raz kolejny niestaranności i nierzetelności w sporządzaniu opinii przez Karolinę Konopkę wnioskuję o dokonanie oceny jej pracy

20130528 DSO I 061 20 13 2

 • w związku ze skargami dotyczącymi opinii wydawanych przez zespół biegłych w składzie: Małgorzata Dylewska – Karolina Konopka… pismem  z dnia 21 marca 2012 zobowiązano obecnego kierownika Marię Zamielę Kamińską do niezwłocznego podjęcia działań nadzorczych wobec Karoliny Konopki

20130529 DSO I 061 21 13 2

 • W 2013 w związku ze skargami dotyczącymi opinii wydawanych przez zespół Małgorzata Dylewska – Karolina Konopka zobowiązano obecnego kierownik Marię Zamielę Kamińską  do niezwłocznego podjęcia działań nadzorczych wobec Karoliny Konopki (pismo z dnia 21 marca 2013 DSO-I-051(45-68)/13
6) Zuzanna Wieczorek-Podbielkowska 20130528 DSO I 061 20 13 2

 • wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Zuzanny Wieczorek Podbielkowskiej
 • w czerwcu 2012 zobowiązano kierownika do wzmożonej kontroli działalności diagnostyczno – opiniodawczej

20130529 DSO I 061 21 13 2

 • Aktualnie zatrudnione są: Zuzanna Wieczorek Podbielkowska
 • Minister Sprawiedliwości wniósł do Wojewody Mazowieckiego z dniem 22 październik 2012 wniosek (znak: DSO I – 051-135/12) o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Zuzanny Wieczorek – Podbielkowskiej – psychologa

20130603 DM.5841.1.117.2013.EW Wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

 • Wieczorek – Podbielkowska – ADM.5841.21.2012.JL)
 • przekazano do Przewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim.
7) Małgorzata Dylewska 20130528 DSO I 061 20 13 2

 • w związku ze skargami dotyczącymi opinii wydawanych przez zespół biegłych w składzie: Małgorzata Dylewska – Karolina Konopka… pismem  z dnia 21 marca 2012 zobowiązano obecnego kierownika Marię Zamielę Kamińską do niezwłocznego podjęcia działań nadzorczych wobec Karoliny Konopki
 • Z dniem 31 grudnia 2012 wygasł stosunek pracy z Małgorzatą Dylewską.

 

8) Ewa Kowalczyk Kozicka 20130529 DSO I 061 21 13 2

9) Iwona M.
10) Izabela Makiewicz
11) Marek Rachowski
12) Maria Juzwa
 • Ewakuowana z Siennej do innego RODK.
13) Maria Zamiela Kamińska
 • Nowy kierownik RODK Warszawa nr. 2 (Sienna). Będzie tworzyć nowe tradycje RODK nr. 2 , pod zmienionym adresem.
 • Jej pierwszym rozporządzeniem w roku 2013 było by …. wprowadzić standardy opiniowania w RODK wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w roku…. 2011
  20140311 DSO I 135 13 14 4

 


 

Rok 2014.

 • RODK nr. 2 Sienna 63 – nie istnieje. 
 • Wraz z nowym kierownikiem zostali przeniesieni na ulicę Skierniewicką…
 • Ukaranych pracowników z RODK nr. 2 Warszawa (Grażyna Helszer, Tamara P., Zuzanna Wieczorek-Podbielkowska) można było znaleźć w Remedio Pomoc na ulicy Nowickiego 3 m.9.
 • Remedio Pomoc padło, a było takie piękne → remedio 1 remedio 4 remedio 2 remedio 3

Rok 2015.

 • Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego przestały istnieć wszystkie RODK w Polsce → oryginal
 • Bezprawne wyrokiem TK U6/14 RODK zostały zastąpione przez OZSS.

Rok 2016.


Zwolnieni z RODK Sądu Okręgowego “biegli” są bezrobotni, pracują np. w szkole zawodowej w Legionowie, itp. → oryginal

 • Internet pomaga klientom/pracodawcom weryfikować “kwalifikacje” “biegłych” przed ewentualnymi “badaniami”/zatrudnieniem.

“Specjaliści” z Rodk Sienna i Remedio (P., Helszer,Wieczorek-Podbielkowska) postawiły nowy gabinet.

Maj 2017. Uwaga: Tamara P. i Alfreda Zagórska pojawiły się w Otwocku.

….


“Osoby” takie jak Iwona M., Tamara P., Alfreda Zagórska, które skrzywdziły dziecko (ofiarę napadu) powinny mieć dożywotni zakaz zbliżania się do dzieci. Jak pedofile.

 

 

rodk, rodzinny ośrodek diagnostyczno konsultacyjny, testy psychologiczne rodk, opinia rodk przykład, rodk jak wyglądają badania, badania w rodk, rodek, rodok, rdk, rodk warszawa, rodk skierniewicka,