OZSS / RODK Opole

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


Kierownik Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów  w Opolu
Ewa Bajger
Sekretariat OZSS
mieści się przy ul. Ozimskiej 19 w Opolu
pokój 301, III piętro
tel./fax: 77 45 36 685
e-mail: ozss@opole.so.gov.pl
   Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30
Przedmiot działalności i kompetencje:
OZSS jest placówką działającą na zlecenie sądu lub prokuratora, której zadaniem jest sporządzanie opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Zespół prowadzi ponadto mediacje, przeprowadza wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzi poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

2014 (archiwum)


Kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego
w Opolu i Kędzierzynie-Koźlu
Ewa Bajger

Sekretariat RODK  w Opolu
mieści się przy ul. Ozimskiej 19 w Opolu
pokoje 300-319, III piętro
tel./faks: 77 45 36 685
e-mail: rodk@opole.so.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, piątek: 830 – 1530
wtorek, czwartek: 830 – 1600

Filia RODK w Kędzierzynie-Koźlu
mieści się na Placu Wolności 10/2 w Kędzierzynie-Koźlu
tel.  77 48 35 034
e-mail: rodk-kozle@opole.so.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – piątek: 800 – 1330

Przedmiot działalności i kompetencje

RODK jest placówką specjalistyczną w zakresie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i lekarskiej w sprawach nieletnich, rodzinnych (opiekuńczych, rozwodowych) wykonującą zlecenia sądów okręgu opolskiego. Zadaniem placówki jest ponadto sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi skierowanymi przez sąd oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją.