OZSS / RODK Radom

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


Kierownik: mgr Halina Dryja – Rokita

Adres:
ul. S.Żeromskiego 43/45, oficyna
26 – 600 Radom
Email:
ozss@radom.so.gov.pl

Telefon:
(48) 36 80 344

Faks:
(48) 363 11 53

Dodatkowe informacje:
Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1418)Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów działają w sądach okręgowych, a ich zadaniem jest sporządzanieopinii, na zlecenie sądu lub prokuratora, w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Zespoły na zlecenie sądu prowadzą także mediacje, przeprowadzają wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzą poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin. Zespoły mogą współdziałać z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu. W skład zespołu wchodzą specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Zespół sporządza opinie dla sądów i prokuratorów w obszarze właściwości sądu okręgowego, w którym działa, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może sporządzić opinię dla sądów i prokuratorów spoza jego obszaru właściwości. W szczególnie uzasadnionych przypadkach obszarem właściwości zespołu może być część obszaru właściwościsądu okręgowego.


2014 (archiwum)


RODK

Kierownik Ośrodka: mgr Halina Dryja – Rokita
Adres:
ul. S.Żeromskiego 43/45, oficyna
26 – 600 Radom
Email:
rodk@radom.so.gov.pl
Telefon:
(48) 36 80 344
Faks:
(48) 363 11 53
Dodatkowe informacje:
Ośrodek prowadzi działalność w zakresie diagnozy, poradnictwa i opieki specjalistycznej w sprawach nieletnich oraz w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji. Ośrodek działa przy sądzie okręgowym. Obszarem działania ośrodka jest obszar właściwości sądu okręgowego, przy którym ośrodek został utworzony.