OZSS / RODK Słupsk 

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku funkcjonują dwa Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów:

I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów
Stary Rynek 2, 76-200 Słupsk
ozss_slupsk@slupsk.so.gov.pl
Kierownik: Beata Ślusarska, Stary Rynek 2, 76-200 Słupsk, tel. (59) 845 20 74 i (59) 8469690.

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7.30-15.30.

 


2014 (archiwum)


Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny

W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku funkcjonują dwa Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne:
Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny w Słupsku
Stary Rynek 2, 76-200 Słupsk

rodk_slupsk@slupsk.so.gov.pl
Kierownik: Beata Ślusarska, Stary Rynek 2, 76-200 Słupsk, tel. (59) 845 20 74 i (59) 8469690.

RODK w Słupsku funkcjonuje w godzinach:  poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Kierownik: Andrzej Szreder, ul. Igielska 8, 89-600 Chojnice, tel. (52) 397 74 42.

 

Przedmiot działalności i kompetencje

Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne działające przy Sądzie Okręgowym w Słupsku obejmują łącznie obszar właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku.

Podział terytorialny zakresów działania ośrodków działających na obszarze jednego okręgu określa Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku.
Rodzinne Ośrodki Diagnostyczo-Konsultacyjne prowadzą działalność w zakresie diagnozy, poradnictwa i opieki specjalistycznej w sprawach nieletnich oraz w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji.

Do zadań Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno – Konsultacyjnych należy:

  • przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na zlecenie sądu lub prokuratora,
  • prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie Sądu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz. 591),
  • sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi skierowanymi przez sąd,
  • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją, na zlecenie sądu,
  • współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny.