OZSS / RODK Szubin 

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów z siedzibą w Szubinie

Status prawny
Zarządzeniem Ministra sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów utworzono II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów z siedzibą w Szubinie dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle nad Notecią, Szubinie i Żninie.
Podstawę prawną działania OZSS określa Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2015.1418).

Organizacja jednostki

II Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych z siedzibą w Szubinie
89-200 SZUBIN
ul. Kcyńska 34 a
tel./fax (052) 384-34-30

e-mail: 2ozss@bydgoszcz.so.gov.pl

Kierownik zespołu: Aleksandra Matuszewska

Godziny pracy zespołu:
poniedziałek 7.00 – 18.00
wtorek        7.00 – 15.00
środa          7.00 – 18.00
czwartek     7.00 – 15.00
piątek         7.00 – 15.00

Przedmiot działalności i kompetencje

Zadaniem Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.
Zespoły na zlecenie sądu prowadzą także mediacje, przeprowadzają wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzą poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

 


2014 (archiwum)


Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Ośrodkiem kieruje kierownik, który organizuje i kontroluje pracę pracowników ośrodka, bezpośrednio uczestniczy w realizacji zadań diagnostyczno-konsultacyjnych, poradnictwie i konsultacjach zgodnie z posiadana specjalizacja zawodową.

 

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

W tutejszym ośrodku prowadzony jest alfabetyczny skorowidz osób badanych, księga ewidencyjna zleconych spraw oraz rejestr wpływów i wysyłania akt sądowych. W naszej placówce posiadamy archiwum z dokumentacją z badań i kopia opinii. dane w nich zawarte mogą być udostępnione wyłącznie na zlecenie sądu.