OZSS / RODK Wałbrzych

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


III Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów-
(dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wałbrzychu)
Adres: III Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów
ul. Słowackiego 15A/1
58-300 Wałbrzych
tel./fax 074 842 90 56
e-mail: ozss.walbrzych@swidnica.so.gov.plKierownik Zespołu – Urszula Wiercioch

Zadaniem Zespołów jest :
 • sporządzanie na zlecenie sądu i prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich,
 • prowadzenie mediacji,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich,
 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin,
  Ponadto Zespoły mogą współdziałać z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.

 


2014 (archiwum)


Rodzinny Ośrodek
Diagnostyczno-Konsultacyjny
w Wałbrzychu
ul. Słowackiego 15
58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 842 90 56

Ośrodki zajmują się:
 • przeprowadzaniem badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawaniem na ich podstawie opinii na zlecenie sądu lub prokuratora,
 • prowadzeniem mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie sądu,
 • sprawowaniem opieki specjalistycznej nad nieletnimi skierowanymi przez sąd,
 • prowadzeniem poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją, na zlecenie sądu,
 • współdziałają z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami
  i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny.