OZSS / RODK Wrocław

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. 2015.1418), zgodnie z którą istniejące dotychczas rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne stały się opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów, działającymi w strukturze sądów okręgowych

 

Dane kontaktowe
ul. Sądowa 9a/1
50-046 Wrocław
tel./fax 71 3448010
e-mail: ozss@wroclaw.so.gov.pl

Godziny pracy zespołu:
poniedziałek-piątek
7:30-15:30

p.o. Kierownik Zepołu
Stanisław Matulewicz

Zakres działania
Prowadzi działalność w zakresie sporządzania, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich, a także mediacje i wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 1418).


2014 (archiwum)


Dane kontaktowe
ul. Sądowa 9a/1
50-046 Wrocław
tel./fax 71 3448010
e-mail: rodk@wroclaw.so.gov.pl

Godziny pracy ośrodka:
poniedziałek-piątek
7:30-15:30

Kierownik Ośrodka
Stanisław Matulewicz