OZSS / RODK Zabrze. “Stronniczość to ich motto”. Pozew.

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


II Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych z siedzibą w Zabrzu

II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Gliwicach z siedzibą w Zabrzu

ul. Pawliczka 25
41 – 800 Zabrze
tel.: 32 / 777 11 66
fax.: 32 / 278 11 77
email: ozss_zabrze@gliwice.so.gov.pl

Godziny urzędowania:
Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Status prawny lub forma prawna jednostki:
Skarb Państwa – jednostka organizacyjna Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Działa na podstawie ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1418) oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia i ustalenia  obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów (Dz. Urz. z 2015r., poz. 260).

Organizacja jednostki:
II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów z siedzibą w Zabrzu organizacyjnie działa w oparciu o ustawę o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1418) oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów (Dz. Urz. z 2015r., poz. 260).

Przedmiot działalności i kompetencje:
Badania psychologiczne, pedagogiczne lub lekarskie niezbędne do wydania opinii na zlecenia sądu w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i w sprawach nieletnich.

 

Osoby zatrudnione:
Kierownik II OZSS – Jacek Gawełczyk, tel. 32 / 777 11 66
Specjaliści II OZSS
Sekretarki

Tryb działania jednostek organizacyjnych:
II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów z siedzibą w Zabrzu organizacyjnie działa w oparciu o  ustawę o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1418).

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:

Archiwa prowadzone są w oparciu o przepisy:
– ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1446 z pózn. zm.);
– rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1743 z pózn. zm.).

 


2014 (archiwum)


Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny w Zabrzu:

ul. Pawliczka 25 41 – 800 Zabrze tel.: (032) 7771166 fax.: (032) 2781177

godziny urzędowania:

  • od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

badania psychologiczno-pedagogiczne i dyżury biegłych:

  • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 17.00

we wtorki w godzinach od 7.00 do 15.00 strony przyjmowane są w godzinach pracy Ośrodka.

 

Przedmiot działalności i kompetencje:

Badania psychologiczne, pedagogiczne i lekarskie niezbędne do wydania opinii na zlecenia sądu.

Osoby zatrudnione:

Kierownik RODK

pedagodzy

psychologowie

lekarz psychiatra

referenci ds. administracyjnych

 


Komentarze z www.dajwlape.pl

zmoderowany stroniczość to ich motto brak profesjonalizmu zakłamanie totalny brak kompetencji. Na zasadzie kopiuj wklej z błędami w imionach powinni za to z pracy wylatywać.
Biegli z RODK
2013-07-30 ppp

 


Pozew → oryginal

Pozwane: Magdalena B.zatrudniona: Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w S.,S., ul.;zam. G., ul.
Joanna H.zatrudniona: Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w S.,S., ul.
Krystyna K.zatrudniona: Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w S.,S., ul.;zam. S., ul.
Anna W.zatrudniona: Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w S.,S., ul.;zam. G., ul.