To mechanizm oceny pracy OZSS / RODK generuje przestępstwa. Dla nich klientem jest sąd, a nie dziecko. RÓŻNICA w ocenie pracy to 176% !!! RODK Sienna pisał, że 99,7% ocen jest OK. W tym samym czasie Ministerstwo Sprawiedliwości pisało o RODK Sienna: “objęty jest SZCZEGÓLNYM NADZOREM z uwagi na STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI.” 76% pracowników RODK Sienna zostało ukaranych, a kierownik została zdymisjonowana i pozbawiona funkcji biegłego sądowego.

Przeczytaj co działo się w RODK nr. 2 Warszawa Sienna w roku 2012 → RÓŻNICA w ocenie sytuacji: 176% (+99.7% kontra -76%).

 • RODK Sienna 2012 pisał, że +99,7% nie zgłaszało uwag…
  • 997 jest super ← (cały org. pdf do pobrania) „W 2012 w RODK nr. 2 Warszawa prowadzono badania ankietowe… …
  • Według badań zdymisjonowanej kierownik RODK 99.7% respondentów (czyli sędziów) nie zgłaszało uwag ….
  • Badania przeprowadziła i opracowała ZDYMISJONOWANA kierownik RODK Alfreda Zagórska…

 

 • W tym samym czasie (2012) Ministerstwo Sprawiedliwości pisało o RODK Sienna (ukarano -76% pracowników):
  • szczegolnym nadzorem (cały org. pdf do pobrania) ← ”Nadmieniam, że Ośrodek od października 2012 objęty jest SZCZEGÓLNYM NADZOREM Ministerstwa Sprawiedliwości z uwagi na STWIERDZONE w trakcie lustracji NIEPRAWIDŁOWOŚCI w zakresie działalności diagnostyczno-opiniodawczej. Skutkiem podjętych działań było również wszczęcie procedury dyscyplinarnej wobec BYŁEGO kierownika Ośrodka oraz dwóch biegłych”.

 


Dlaczego tak się dzieje?

Klientami OZSS są sądy, które zamawiają opinie, a nie dzieci.

 • To sędzia zleca (daje chleb) pracę pracownikom OZSS, więc to to zadowolenie sędziego się liczy.
  • W standardach opiniowania RODK (str. 7) napisano, że pracownicy RODK mają napisać 90 opinii rocznie na głowę → oryginal.
 • Sędzia ma tego samego szefa (prezesa sądu okręgowego) co pracownicy OZSS.
  • Pracownik OZSS (wcześniej RODK) pracuje z sędzią od lat.
  • Co jest celem sędziego? Z czego sędzia jest rozliczany? → Brak/nieskuteczna apelacja.
  • Jak osiągnąć nieskuteczną apelację? → Opinia OZSS zgodna z tezą sędziego.
 • Ty jesteś płatnikiem/czką.
 • Twoje dziecko i jego przyszłość – ofiarą.
 • Niezdefiniowane “dobro dziecka” się nie liczy.

To nie są “pojedyncze przypadki”.

 • To całkowity rozjazd ocen ukazujący funkcjonowanie priorytetów/mechanizmów pracy/oceny OZSS / RODK.
 • Zamiast pytać, czy pacjent przeżył, pyta się czy lekarz (czytaj: sędzia) zlecający badanie dla pacjenta jest zadowolony.
 • Tak. Sędzia jest happy. Potwierdzono jego tezy. Apelacji nie będzie.
 • Dziecko „badane” w OZSS/RODK ma zniszczone życie przez psychologów bez prawa wykonywania zawodu.
 • Poziom samozadowolenia na papierze odnotowany w RODK Sienna (+99.7%) przewyższył Koreę Północną korea polnocna.

 


Tak było w Sądzie Okręgowym Warszawa (RODK Sienna).

Myślisz, że w Twoim mieście jest inaczej?